Afgelopen jaar hebben we weer met veel vrijwilligers het oud papier van twee wijken in Renkum opgehaald.

In totaal is er in 2017 226.000 kilo oud papier opgehaald!

De opbrengst van het oud papier is goed voor een groot deel van onze inkomsten, langs deze weg willen we onze vrijwilligers dan ook hartelijk danken voor hun inzet.