De Renkumse muziekvereniging collecteert ook dit jaar namens het Cultuurfonds voor Cultuur in de Buurt. Voor corona gingen we nog met collectebussen langs de huizen, nu doen we dit digitaal!

Wilt u ons ook helpen? Gebruik dan onderstaand betaalverzoek om ons met 5 euro te steunen. U kunt in dit betaalverzoek het bedrag eenvoudig aanpassen.

Betaalverzoek Cultuur in de Buurt – Eendracht Renkum

Namens ons allen hartelijk bedankt!