In een dorp waar geleefd en gewerkt wordt is een gezonde middenstand en verenigingsleven onontbeerlijk. Wat is een dorp zonder een bloeiende fanfare, die tijdens evenementen een concert geeft. Zonder muziek is een koningsdag, dodenherdenking, sinterklaas- en kerstfeest gedoemd te mislukken. Omdat de subsidiekraan steeds verder wordt dichtgedraaid, is de Club van 100 in het leven geroepen.

De Club van 100 bestaat uit:

Wat is de Club van 100?

De “Club van 100” is een gezelschap, bestaande uit particulieren en bedrijven, die de Renkumse Muziekvereniging Eendracht jaarlijks sponsoren voor een bedrag van minimaal 100 euro.
Deze bijdrage is van groot belang voor het realiseren van ons ambitieuze opleidingsprogramma voor de jeugd en voor het in stand houden van het instrumentenfonds.

“Club van 100”

De 100 in de “Club van 100” heeft betrekking op het minimaal te sponsoren bedrag en op het beoogde aantal leden.
U kunt zich aanmelden bij het bestuur en ons helpen om de 100 te halen. Waarmee u ons helpt om een financieel gezonde vereniging te zijn en te blijven die een goede jeugdopleiding kan blijven bieden en die tijdig haar instrumentarium kan aanvullen en vervangen.

Voordelen voor de leden van de “Club van 100”:

  • ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor onze concerten.
  • worden vermeld in ons programmaboekje van het jaarlijks voorjaars/najaarsconcert
  • worden vermeld op een “Club van 100” bord, welke tijdens concerten e.d. wordt neergezet (naast reclame naar onze leden is dit ook reclame naar de andere bezoekers)
  • worden vermeld op de Website van Eendracht (met, indien gewenst, een link naar eigen website)
  • 1x per jaar brengen wij gratis een serenade

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur.