Op 10 maart van 15.00 tot 17.00 uur speelt het koper-ensemble van de Muziekvereniging Eendracht in Zaal Rehoboth (Koninginnelaan 25) te Heelsum.

Daarnaast geeft Jan Hein Bannier, bestuurslid “Papiergeschiedenis Nederland” een boeiende lezing over “Vierhonder jaar Papiergeschiedenis in de gemeente Renkum”. Ook is er een kleine expositie met fotopanelen, beschikbaar gesteld door het Historisch Genootschap Redichem.

Toegang is gratis!