Ook voor slagwerkles moet je lid zijn van Eendracht en betaal je contributie. Daarvoor krijg je een drumpad, stokken en een lesboek in bruikleen.
Je kunt worden opgeleid voor allerlei slagwerkinstrumenten: kleine (snare) trom, timp/tom, bongo’s, timbales, conga’s, pauken (timpani), of een melodisch instrument zoals xylofoon of marimba.

Als je ver genoeg bent, kun je meespelen in ‘de slagwerkgroep’ (vrijdag-avond), of in het fanfareorkest (donderdagavond).
Je wordt opgeleid voor het slagwerkdiploma A en B. Er wordt 2 keer per jaar een rapport gegeven, waaruit de vorderingen van de leerling blijken.

Docent: Annejaap van Eersel
Lestijd: iedere week 20 min.
Tijd en plaats: in overleg met de docent
Kosten: contributie en extra contributie.