Voorjaarsconcert

Opening evenement Koningsdag met aansluitend een concert op Oranje Nassau’s Oord.

of 14 juni

of 28 juni

Buitenconcert op locatie met als afsluiting een BBQ

Eendracht is met zomervakantie! Er zijn geen repetities of muzieklessen (tenzij anders afgesproken met de betreffende docent)

Vandaag de eerste repetitie van het fanfareorkest.